Al Quran

Bertasbih kepada Al Quddus

Al-Quddus (القدوس), (Maha Suci) adalah satu dari Asma Al Husna yang dipunyai Allah. Kata dasar dari Al Quddus adalah Qaddasa yang artinya menyucikan dan menjauhkan dari kejahatan, bisa pula diartikan membesarkan dan mengagungkan.

Al Quddus dalam Alquran ada pada urutan keempat dalam urut-urutan Al Asma Al Husna setelah sebelumnya menyebut Ar Rahman, Ar Rahim dan Al Malik. Ini bisa dilihat dalam surat Al Hasyir ayat 23:

“Dialah Allah tidak ada tuhan selain Dia. Maha Raja (Al Malik) Yang Mahasuci (Al Quddus) Yang Mahasejahtera Yang Menjaga Keamanan, Pemelihara keselamatan Yang Mahaperkasa Yang Mahakuasa Yang Memiliki Segala Keagungan. Mahasuci Allah dari apa yang mereka persekutukan.”

See also  Perjalanan Orang Kafir yang Hendak Meninggal

Sedangkan penyebutan Ar Rahman dan Ar Rahim ada pada ayat sebeliumnya, Al Hasyr ayat 22: “Dialah Allah tidak ada tuhan selain Dia. Mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah Yang Maha Pengasih (Ar Rahman) Maha Penyayang (Ar Rahim).

Tentang kemahasucian Allah ini ditegaskan dalam tasbih pada akhir ayat Al Hasyr 23, Maha Suci Allah dari apa yang mereka perekutukan. Tentang bertasbih (memahasucikan Allah) ini juga dapat dilihat dalam surat Al Jumu’ah ayat 1:

“Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah Maha Kuasa (Raja), Yang Maha Suci Yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana”.

See also  Proses Persalinan Maryam yang Diabadikan Alquran
1 2 3Next page
Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button